Kategóriák
TOP termékek
Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Termékajánló
Hírlevél
Cylex Vélemények
Mi a véleménye a következő cégről: Online Patron - Bodó József Attila? Ossza meg véleményét a Cylexen!
Cylex Oldalunk
Cylex Oldalunk
Olcsobbat
Naptár
2024. Július
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Látogató számláló
0
5
2
0
5
6
5

Vásárlási feltételek

Vásárlási tudnivalók!

A vásárlás menete


Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül isböngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni regisztráció után. 


A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.
Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését.

A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.
Regisztáció esetén megrendelését bejelentkezés után figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.


Garancia


Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
Fogyasztási kifogás eseténk kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

Amennyiben egy termékkel a vásárlás után garanciális probléma merülne fel, és a vásárló, NEM a garanciafutárt választotta mint szállítási módot, úgy a termék visszajuttatása MINDEN esetben az ügyfelet terheli. A személyes átvétel esetében is ugyan ez a helyzet. Amennyiben személyesen elviszi a terméket, és nem tudja visszajuttatni, csak díj ellenében tudunk a hibás termékért, termékekért futárt küldeni. 

Kivételes esetekben, a webshop tulajdonosa dönt előzetes egyeztetés után!

A futár díj, egyes termékeknél eltérő lehet. A futár díjat minden esetben a termék súlya határozza meg!

Az ügyfél amennyiben minőségi, garanciális kifogással fordul felénk, MINDEN esetben a doktorovics@gmail.com email címre elküldött hiba, és a tapasztalt probléma leírásával kell, hogy éljen, lehetőleg minél részletesebb hibaleírással. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a garanciális ügyintézés, a termék visszajuttatása után lényegesen több időt vehet igénybe.

Lehetőség van, a hibás terémék un. csomagcserés elhozatalára, de ebben az esetben a vásárlót egy egyszeri futárköltség terheli, aminek a díját a termék súlya határozza meg. 

A garanciába visszaküldött termékért az ügyfél vállalja a felelsőéget, hogy olyan állapotban küldi vissza, ahogy tőlünk megkapta. / Amennyiben kibontotta, kipróbálta, és nem elégedett a minőségével, vagy nem rendeltetés szerűen működik, úgy élhet a garanicális feltételekkel./ 

Ha a visszaküldés után a termék sérült, vagy bizonyos termékek esetében már nem tudja a szolgáltató garanciába cserélni, vagy jóváíratni a disztribútornál, úgy a vásárlót kötelezheti a hibás termék megfizetésére, amit ezen szerződés elfogadásával a vásárló megért és a vásárlás befejeztével elfogad.


Felelősségkorlátozás


A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.


Adatvédelem


Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.

 

Egyéb jogszabályok

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

GARANCIA

Gyári HP patronok és tonerek garanciális ügyintézése a gyártóval történik.
A végfelhasználónak kell felvennie a kapcsolatot a HP-val a 061-235-4799 telefonszámon.
Az ügyintézéshez szükség lesz a nyomtató gyáriszámára amiben használni akarták.
Fontos, hogy végfelhasználóként kell felhívni a HP-t, mert csak végfelhasználóknak cserélnek, a csereterméket postázzák.

Az utángyártott patron, tonerekből adodó esetleges hibákért, azokon a készülékeken, amiben az ügyfél használja, SEMMILYEN felelőséget nem tudunk vállalni.

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerz dés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények
intézésér l
A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegér l szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésér l és
végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerej rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az
igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következ ket rendelem el:
1. § A fogyasztói szerz dés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény, a
továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében
érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni
nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerz dés tárgyát képez szolgáltatást
nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerz dés megkötését bizonyítottnak kell
tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyz könyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás id pontját, d) a hiba bejelentésének id pontját, e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényét l eltér, ennek indokolását a jegyz könyvben meg kell
adni. (3) A jegyz könyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. (4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthet
ségér l annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkés bb három munkanapon belül köteles értesíteni a
fogyasztót. 4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk.
306. §-ának
(2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelel
határid n belül, a fogyasztónak okozott jelent s kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. (2) A forgalmazónak törekednie
kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze.
5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és
címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az id pontot, amikor a fogyasztó a
kijavított árut átveheti.
6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követ hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a
hiba keletkezésének id pontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi
F felügyel ségt l (a továbbiakban: F felügyel ség) szakvéleményt kérhet. Err l a lehet ségr l a forgalmazó köteles
a fogyasztót tájékoztatni.
(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehet vé tétele
érdekében fokozott együttm ködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és
keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
(3) A F felügyel ség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezését l számított tizenöt
munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határid tíz munkanappal
meghosszabbítható.
(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhet el, a vizsgálat
elvégzéséhez a F felügyel ség a felek el zetes hozzájárulását köteles kérni. (5) A vizsgálat díjtételeit a F felügyel
ség közleményben teszi közzé. (6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói
szerz désb l ered
igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát
veszti a vásárlók min ségi kifogásainak intézésér l szóló
4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM
rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra
figyelemmel a Kormány a következ rendeletet alkotja:
1. § (1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerz dés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a
rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet
szabályai
szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen
megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerz dés a szerz dés tárgyát képez
szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa
érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak min sül (a továbbiakban: fogyasztó).
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvez bb jótállási feltételeket vállal, a jótállás
alapján a forgalmazót megillet jogok a fogyasztói szerz dés teljesítésének id pontjában átszállnak a fogyasztóra. 2. §
(1) A jótállás id tartama egy év. (2) A jótállási határid a fogyasztási cikk fogyasztó részére történ átadása, vagy ha
az üzembe helyezést a
forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezd dik. 3. § (1) A forgalmazó köteles a
fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet
átadni.
(2) A jótállási jegyet közérthet en és egyértelm en, magyar nyelven kell megfogalmazni. (3) A jótállási jegyen fel
kell tüntetni:
a) a forgalmazó nevét és címét,
b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását,
c) a gyártó és - külföldr l származó termék esetén - az importáló nevét, címét,
d) a fogyasztót a jótállás alapján megillet jogokat, azok érvényesíthet ségének határidejét, helyét és feltételeit, e)
a vásárlás vagy az üzembe helyezés id pontját. (4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó
törvényb l ered jogait nem érinti. 4. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthet . (2) A jótállási jegy
szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történ átadásának elmaradása nem érinti a
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
5. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.
(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles
feltüntetni:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel id pontját, gépjárm esetében továbbá a kilométeróra
állását,
b) a hiba okát és a javítás módját,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történ visszaadásának id pontját, gépjárm esetében továbbá a
kilométeróra állását,
d) a jótállás - a kijavítás id tartamával meghosszabbított - új határidejét.
6. § (1) A rögzített bekötés , illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható fogyasztási cikket - a járm vek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.(2) Ha a javítás
az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a le- és felszerelésr l, valamint az el- és visszaszállításról
a forgalmazó gondoskodik.
7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést l) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja
értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszer használatot akadályozza. 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ 60. napon lép hatályba;
rendelkezéseit a hatálybalépését követ en
kötött fogyasztói szerz désekre kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti:
a) az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségér l szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet,
valamint az azt módosító 119/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet és 6/1997. (I. 22.) Korm. rendelet;
b) a tartós fogyasztási cikkek alkatrész-ellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT rendelet,
valamint az azt módosító 74/1987. (XII. 10.) MT rendelet és a 118/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet.
Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez
1. H t szekrény, fagyasztó, kombinált h t szekrény;
2. mosógép, centrifuga, szárítógép, mosogatógép, vasalógép;
3. t zhely, grillsüt , flekkensüt , süt , kemence, mikrosüt ;
4. légkondicionáló, f t berendezések, vízmelegít k, ventilátor, párologtató és szagelszívó berendezések 10 000 Ft
bruttó vételár felett;
5. porszívó, g zzel m köd tisztítógép, sz nyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesít gépek;
6. varrógép, köt gép;
7. elektromos fúrógép, f rész, csiszológép, sövényvágó, kerti traktor, f nyíró, motoros kapa, láncf rész,
vízszivattyú;
8. gyógyászati segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
9. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár;
10. lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;
11. riasztóberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;
12. telefonok, rádiótelefonok, telefax-készülékek;
13. üzenetrögzít k, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
14. televíziók, antennák, videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
15. rádiók, autórádiók, rádiós ébreszt órák, rádió adó-vev készülékek, amat r rádióadók és rádióvev k 10 000 Ft
bruttó vételár felett;
16. lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-lejátszók, egyéni sztereorendszerek és ezek tartozékai
(kever asztal, hangoló, er sít , hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
17. fényképez gépek, film- és hangfelvev kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetít k, filmnagyítók,
filmel hívó- és filmfeldolgozó készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
18. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, irányt k, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
19. személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
20. számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett;
21. írógépek és szövegszerkeszt k 10 000 Ft bruttó vételár felett;
22. hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
23. órák 10 000 Ft bruttó vételár felett.
Pay-Pal vásárlás!
PayPal vásárlás esetén a PayPal rendszer miatt webshopunk egy egyszeri 5%-os és egy egyszeri 300Ft kezelési költséget
számol rá a fizetés teljes végösszegére.
Webáruház készítés